Chiết xuất thực vật
Khi một nền văn minh hiện đại được bắt đầu, thực vật đóng một vai trò khá quan trọng trong từng chế độ dinh dưỡng của con người, chế độ này cũng được xem như một nền văn hóa riêng và thậm chí đó là nền văn hóa lớn của nhân loại.Các cuộc nghiên cứu về thực vật, thảo dược từ xa xưa đến nay không nằm trong giới hạn một châu lục nào mà còn xuyên suốt hết các châu lục trên thế giới.Khi thế giới càng hiện đại con người càng tìm trở về với cội nguồn thiên nhiên
Hiểu được những điều đó, chúng tôi luôn chọn lọc những nguồn nguyên liệu tinh khiết nhất trong kho nguyên liệu cho riêng mình. Ngoài ra VietRoyal đã nghiên cứu, sản xuất tinh dầu và bột chiếc xuất từ các loại cây rất đặc trưng miền nhiệt đới của Việt Nam: quế, lài, gừng, tiêu, bạc hà…..Có thể nói đó là những sản phẩm mang tính cạnh tranh cả về giá và chất lượng của VietRoyal.