Sản phẩm khác

Ngoài tinh dầu và bột chiếc xuất thực vật thì nguyên liệu thô cung cấp cho các ngành sản xuất chế biến cũng có mặt tại VietRoyal. Chúng tôi luôn tìm kiếm và chọn lọc những nguyên liệu tươi mới để đáp ứng cho khách hàng.

Sản phẩm cung cấp:

Mật ong nguyên chất, Hạt café thô (đã rang, chưa rang).