Bột chiếc xuất

Để bảo quản thực vật trong thời gian dài mà không mất đi giá trị thành phần vi chất và đưa vào làm nguyên liệu chế biến trong các ngành thì xu hướng bây giờ thường dùng là bột chiếc xuất. Bột chiếc xuất là quy trình xay nguyên liệu hoặc ép lấy nước sau đó cô đặc và xấy khô thành bột từ thân cây, hoa, cỏ hoặc từ các dạng thể lỏng, thể sệt, thể cứng của thực vật. Chúng tôi luôn có đa dạng bột chiếc xuất thực vật đảm bảo chỉ tiêu chất lượng khắt khe của bộ Y tế để cung cấp cho khách hàng